ارسال به بلک لیست

تاريخ ثبت : 2 مرداد 1396 ساعت 16 و 02 دقیقه

ارسال به بلک لیست به سامانه پیام کوتاه صلابت رایانه سپاهان اضافه شد.

کاربران میتوانند ازین پس به افرادی که خطوط خود را بلک لیست کرده اند پیام خود را ارسال کنند